b e z  h ú b  n i e t  b u d ú c n o s t i

 
 

fungi online


 
 

Vítame vás

na stránke fungi online, ktorá je venovaná mykológii a mykológom, hubám a ich biodiverzite, taxonómii i ochrane, ale aj hubám a ich zberu i príprave, ako aj hubárom, ktorí ich zbierajú. Na stránke nájdete informácie:

 
 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň