fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

CATATHELASMA

SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI


Back_to_the_homepage

 

CATATHELASMA no. 3 (2002) - issue in press

table of contents

 
BIODIVERSITY of FUNGI in SLOVAKIA
Additions to the knowledge of Myxomycetes, P. Mereďa ml.
Genus Verpa, S. Ripková
NEW FUNGI for SLOVAKIA
Russula globispora, S. Adamčík
 
 
 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň