fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SPRAVODAJCA

SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI


Back_to_the_homepage

OBSAH
č. 24 (október 2000)

 
NA ÚVOD
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV, A. Janitor
3
VYSYPANÉ Z HUBÁRSKEHO KOŠÍKA
Ladzany opäť nesklamali, S. Mauritzová
6
PREDSTAVUJEME
Ľahko rozlíšiteľné druhy plávok, S. Adamčík
7
SPOMÍNAME
Spomienka na Igora Fábryho, A. Janitor
17
Ing. Milan Babej (6. júna 1934 - 20. októbra 1999), L. Hagara 20
ROZŠÍRTE SI SVOJE VEDOMOSTI
Čo nám prezrádzajú vedecké mená húb 15., M. Procházka
21
Z HISTÓRIE SLOVENSKEJ MYKOLÓGIE
Mykologické dni na Slovensku, P. Lizoň a M. Vozárová
25
NOVÁ LITERATÚRA
Huby opísané zo Slovenska
27
Z REDAKCIE
Staronový Spravodajca
28
 

OBSAH
č. 25 (máj 2001)

 
NA POBAVENIE
Hubárske slabikové krížovky, L. Hagara
2
HĽADÁME NÁLEZISKÁ VZÁCNYCH HÚB
Krásnopórovec orgovánový, P. Lizoň
3
NAPÍSALI STE NÁM
Mrežovka Archerova pri Vyhniach, V. Valenta
5
JEDLÉ HUBY
Potravinový kódex Slovenskej republiky, P. Lizoň
7
K. Pastirčáková, Chemické analýzy plodníc jedlých húb 9
Z HISTÓRIE SLOVENSKEJ MYKOLÓGIE
8. mykologické dni na Orave, I. Kautmanová
12
Stretnutie slovenských a českých mykológov, L. Hagara 13
ZO SVETA
Európsky výbor na ochranu húb
4
Ochrana húb a Bernská konvencia 11
Huby na sieti Internetu 1 14
Mykologické spoločnosti 1 15
ROZŠÍRTE SI SVOJE VEDOMOSTI
Čo nám prezrádzajú vedecké mená húb, 16. časť, M. Procházka
17
Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI
Adresár Slovenskej mykologickej spoločnosti
20
Stanovy Slovenskej mykologickej spoločnosti 22
NOVÁ LITERATÚRA
Nové makromycéty a iné vzácnosti, Zoznam húb Slovenska
6
Slovenský preklad Kódu botanickej nomenklatúry 16
Príručka o otravách hubami 19
Najväčší fotografický atlas húb 27
 

OBSAH
č. 26 (december 2001)

 
HĽADÁME NÁLEZISKÁ VZÁCNYCH HÚB
Nový mykorízový partner vločnice agátovej, L.Hagara
3
Hríbovník jelšový v Malých Karpatoch, P. Mereďa ml. 5
BIODIVERZITA HÚB SLOVENSKA
Pastrapačka Kunzeova v Bielych Karpatoch, L. Hagara a P. Lizoň
7
OCHRANA HÚB
Novelizácia vyhlášky 93/1999 o ochrane rastlín a živočíchov, P. Lizoň
9
Červený zoznam húb Slovenska, P. Lizoň 10
Huby v Bernskej konvencii 10
ROZŠÍRTE SI SVOJE VEDOMOSTI
Hadovka Hadriánova
5
Naše rôsolovky, P. Lizoň 11
JEDLÉ HUBY
Huby sa dajú predávať aj inak, D. Mlynarčík
13
ZO SVETA
Huby na sieti Internetu 2
16
PERSONÁLIE
Laudatio na Ing. Karola Vaníka, CSc., A. Janitor
17
Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI
Burza
12
Záver hubárskej sezóny, I. Kautmanová 20
Výbor spoločnosti informuje, S. Ripková a P. Lizoň 19
Súhrny referátov prednesených na seminári Biodiverzita húb Slovenska 1 21
NOVÁ LITERATÚRA (komentuje P. Lizoň)
Časopis pre terénnych mykológov
4
Súpis herbárových zbierok v Českej a Slovenskej republike 6
Zoznam húb karibskej oblasti 6
História aj slovenskej mikrobiológie 23
NA POBAVENIE
Hubárska krížovka, L. Hagara
23
 

OBSAH
č. 27 (december 2002)

 
PRIPRAVUJEME
21. dni Európskej asociácie pre pavučinovce
2
BIODIVERZITA HÚB
Mapovanie európskych makromycétov, P. Lizoň
3
OCHRANA HÚB
Dohovor o biologickej diverzite
8
HĽADÁME NÁLEZISKÁ VZÁCNYCH HÚB
Ďalšie náleziská hríbovníka jelšového, J. Ďuriač
9
MYKOLOGICKÉ PRACOVISKÁ
Laboratórium mykológie životného prostredia, E. Piecková
11
Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI
Súhrny referátov zo seminára Biodiverzita húb Slovenska 2
13
Mykofloristický kurz, S. Ripková a V. Kučera 17
Výbor spoločnosti informuje, P. Lizoň 20
23. bratislavská výstava húb - Huby 2002, I. Kautmanová 21
ZO SVETA
Huby na sieti Internetu 3, P. Lizoň
9
7. medzinárodný mykologický kongres, P. Lizoň 10
Huby opäť na známkach 10
20. európske dni pavučinovcov v Le Pradet, I. Kautmanová 22
Revolúcia v taxonómii hnojníkov 27
Je čírovka zelenkastá jedovatá? 27
PERSONÁLIE
Ing. Cyprán Paulech, CSc. už nie je medzi nami, A. Janitor
23
Spomíname na kolegov a priateľov. A. Janitor 25
 
 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň